Buku Panduan Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negeri BAHAGIAN 6 KEMUDAHAN DAN ELAUN SKIM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DALAM NEGERI BIL KEMUDAHAN -KEMUDAHAN SKIM UTI ELAJAR SKIM UTI TIDAK ERGAJI 1.

6.

SAINS Pegawai Kimia Bumi: 3PC04: C41, C44, C48, C52, C54: 3. Borang.

bn.

Skim perkhidmatan yang menggabungkan dua atau lebih kumpulan kelayakan akademik dalam satu skim perkhidmatan.

Jul 4, 2019 · Skim Perkhidmatan ialah dokumen rasmi yang mengandungi perbekalan-perbekalan yang meliputi klasifikasi dan kumpulan perkhidmatan, tarikh kuat kuasa, struktur gred dan jadual gaji, syarat lantikan, tempoh percubaan, latihan, peperiksaan perkhidmatan/kursus induksi, pengesahan dalam perkhidmatan, latihan, pergerakan gaji tahunan, kursus dan peluang kenaikan pangkat, kenaikan pangkat secara. . .

dibenarkan menukar pilihan kepada Skim B dalam tempoh 2 tahun mulai tarikh penswastaan.

TERKINI. 00. TERKINI.

ELAUN SARA HIDUP (sebulan) Tahap Jumlah (Sebulan) Ijazah Sarjana dan ke atas $300. (A) 1/2012], faktor untuk seseorang pegawai dipertimbangkan kenaikan pangkat adalah seperti berikut: Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah.

.

e-mel : info.

. TERKINI.

. SAINS Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/ Kaji Bumi) 3PC05: C41, C44, C48, C52, C54: 4.

.
Surat Tawaran Opsyen SBPA.
.

Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.

.

. KUMPULAN:. .

kelayakan SVM dalam bidang berkaitan mengikut syarat skim perkhidmatan. Nama Skim Perkhidmatan: Penolong Pegawai Belia dan Sukan: Kod Skim: 3LS05: Klasifikasi Perkhidmatan: SOSIAL (S) Jenis Skim Perkhidmatan: Pelaksana: Kumpulan Perkhidmatan: Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma: Gred: S29, S32, S38, S40: Layak BIPK: Tidak Kenaikan Pangkat ke. . 1. Pengesahan Dalam Perkhidmatan. Bagi tujuan pelantikan ke jawatan dalam Perkhidmatan Awam yang mensyaratkan kelayakan masuk di peringkat SVM, calon hendaklah memenuhi syarat minimum SVM berikut: mata pelajaran Bahasa Melayu (Kod 1104) di peringkat Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C); dan.

.

2. Pindaan Kepada Lampiran A "Senarai Skim" Skim Perkhidmatan Yang Memperuntuk Syarat Lantikan Di Peringkat Ijazah Sanrjana Dan/Atau Ijazah Doktor Falsafah (Ph.

.

JADUAL GAJI: GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN RM1,549.

Penambahbaikan skim perkhidmatan sedia ada dan penjumudan skim perkhidmatan 8 1 Juruteknik Keselamatan dan Dan Tempatan Pindaan.

.

(A)1/2012]: 5.